BAHAGIAN KEWANGAN PERAKAUNAN | PEJABAT BURSAR
» BAHAGIAN DAN SEKSYEN KEWANGAN » BAHAGIAN KEWANGAN PERAKAUNAN

BAHAGIAN KEWANGAN PERAKAUNAN

Bahagian Kewangan Perakaunan mempunyai fungsi dan tanggungjawab seperti berikut:

  • Memastikan penutupan akaun bulanan dan akhir tahun disediakan mengikut jadual yang telah ditetapkan
  • Memastikan Penyata Kewangan Tahunan Universiti, Nota Jemaah Menteri dan Memorandum Jemaah Menteri berkaitan prestasi kewangan disediakan mengikut jadual yang ditetapkan
  • Mengurus simpanan tetap Universiti..selanjutnya

 

 
 KETUA BAHAGIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ​

SEKSYEN DI BAWAH BAHAGIAN KEWANGAN PERAKAUNAN  

Kemaskini:: 25/06/2019 [azizal]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566456499