JAWATANKUASA INDUK PELABURAN (JKIP) | BURSAR OFFICE
» SERVICES » COMMITTEE » JAWATANKUASA INDUK PELABURAN (JKIP)

JAWATANKUASA INDUK PELABURAN (JKIP)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Jawatankuasa Induk Pelaburan (JKIP) ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah Universiti dan akan bertanggungjawab terus kepada Lembaga di dalam hal-hal yang melibatkan pelaburan yang memerlukan persetujuan Lembaga Pengarah Universiti selaras dengan langkah untuk mengawal pelaburan mengikut had yang telah ditetapkan\

  1. Mencadangkan kepada Lembaga Pengarah Universiti dasar pelaburan.
  2. Melabur wang lebihan universiti dari Kumpulan Wang Pelaburan yang tidak berpunca dari Kerajaan.
  3. Memantau prestasi pelaburan
  4. Melantik pengurus dana atau firma pengurus dana atau mengadakan Jawatankuasa Khas.
  5. Menerima dan meneliti laporan dari pengurus-pengurus dana tentang strategi pelaburan dan kedudukan semasa.
  6. Membuat laporan berkala kepada Lembaga Pengarah Universiti.
  7. Mencadangkan kepada Lembaga Pengarah Universiti agihan keuntungan daripada pelaburan.
  8. Mengemukakan cadangan pelaburan baharu dan penjualan saham kepada Lembaga Pengarah Universiti

 

KEKERAPAN MESYUARAT

Mesyuarat JKIP akan diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam setahun

 

KEAHLIAN JAWATANKUASA

Pengerusi

:

Ahli Lembaga Pengarah

Setiausaha

:

Bursar

Ahli

:

1.

Ahli Lembaga Pengarah Universiti

 

 

2.

Naib Canselor

 

 

3.

Dua (2) orang wakil dari badan Profesional

 

 

4.

Pendaftar

 

 

5.

Penasihat Undang-Undang

Updated:: 29/12/2019 [aini_abd]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1594515815