JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) | BURSAR OFFICE
» SERVICES » COMMITTEE » JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)  bertanggungjawab untuk membantu Pegawai Pengawal mengawasi, mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan dengan lancar dan menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkaitan

 

KEKERAPAN MESYUARAT

Mesyuarat JPKA akan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan

 

KEAHLIAN JAWATANKUASA 

Pengerusi

:

Naib Canselor

Setiausaha

:

Pegawai Kewangan

Ahli

:

1.

Timbalan-timbalan Naib Canselor

 

 

2.

Pendaftar

 

 

3.

Bursar

 

 

4.

Ketua Pustakawan

Updated:: 29/12/2019 [aini_abd]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1591369068