JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN (JKTK) | BURSAR OFFICE
» SERVICES » COMMITTEE » JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN (JKTK)

JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN (JKTK)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK) bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menimbang Anggaran Belanjawan Universiti dan mengemukakan syor-syor kepada Lembaga
  2. Menerima dan menimbang Penyata Kewangan tahunan untuk dikemukakan kepada Lembaga
  3. Meluluskan pelupusan harta universiti
  4. Mengatur dan mengawal kewangan universiti

 

KEKERAPAN MESYUARAT

JKTK akan bermesyuarat setiap 3 bulan

 

KEAHLIAN JAWATANKUASA 

Pengerusi

:

Wakil LPU/Pengerusi

Setiausaha

:

Timbalan Bendahari

Ahli

:

1.

Naib Canselor

 

 

2.

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

 

3.

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

 

4.

Bursar

Updated:: 29/12/2019 [aini_abd]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1591377982