BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN ASET | PEJABAT BURSAR
» PERKHIDMATAN » FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR » BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN ASET

BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN ASET

  • Penyelaras Sistem Pengurusan Aset Tetap UPM (FAMS) dan Sistem Pengurusan Stor UPM (E-Stok)
  • Penyelaras bagi perkhidmatan perlindungan insuran bangunan universiti
  • Penyelaras bagi perkhidmatan perlindungan insuran kenderaan universiti dan pembaharuan cukai jalan kenderaan universiti
  • Melaksanakan verifikasi stor PTJ mengikut tempoh yang telah ditetapkan
  • Urusetia Kehilangan dan Hapuskira Universiti
  • Sebagai Urusetia Pelupusan Aset Universiti
  • Sebagai Urusetia Program Skrap Bursar bagi pelupusan aset alih PTJ
  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih Universiti
  • Melaksanakan taklimat dan kursus berkaitan pengurusan aset dan stor
  • Memastikan pekeliling pengurusan aset dan stor adalah terkini

Kemaskini:: 09/10/2018 [aini_abd]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT BURSAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
B1566460698