DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

FORMAT DOKUMENTASI
1
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
2
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
3
DOKUMEN TENDER BEKALAN
4
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
5
FORMAT CAGARAN KESELAMATAN
6
DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN
7
DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN
8
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
9
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
10
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
11
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
12
E-BIDDING TENDER DOCUMENT (SUPPLY)
13
E-BDDING QUOTATION DOCUMENT (SUPPLY)
14
E-BIDDING QUOTATION DOCUMENT (SERVICES)
15
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)

FEES PAYMENT METHOD
16
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
17
FEES PAYMENT METHOD
18
JOMPAY METHOD (MALAY)
19
JOMPAY METHOD
20
BANKSLIP METHOD (MALAY)
21
BANKSLIP METHOD
22
CIMBClicks METHOD (MALAY)
23
CIMBClicks METHOD
24
DIRECT DEBIT FORM

REVENUE
25
PAYMENT INFORMATION
26
CASH BOOK APPLICATION FORM
27
COUPON APPLICATION FORM
28
QUOTATION

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
29
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM
30
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT

DOKUMEN BERKAITAN GST
31
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
32
GST LIST OF SUNDRY GOODS
33
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
34
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
35
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
36
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
37
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
38
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
39
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
40
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
41
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 19.09.2017

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
42
DESCRIPTION
43
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
44
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
45
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
46
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
47
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
48
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
49
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
50
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
51
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
52
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
53
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
54
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
55
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
56
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
57
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
58
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
59
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
60
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
61
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
62
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
63
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
64
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
65
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
66
FAMS REGISTRATION FORM
67
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
68
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
69
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
70
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
71
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018

DOKUMEN PEROLEHAN
72
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
73
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
74
ATTACHMENT K
75
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
76
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
77
LIST OF QUOTATION B NOTICE
78
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
79
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
80
LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
81
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
82
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
83
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
84
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
85
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
86
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
87
FLOW OF CHARTS OF ERO SYSTEM
88
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
89
BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN UNTUK PTJ
90
FORMAT BORANG PERANCANGAN TAHUNAN DAN ANGGARAN KEPERLUAN PEMBELIAN KERTAS A4
91
LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
92
SUPLLY AGREEMENT
93
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT
94
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
95
SECURITY SERVICES AGREEMENT
96
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
97
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
98
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
99
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
100
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
101
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
102
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
103
COMPUTER LOAN FORM
104
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
105
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
106
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
107
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
108
CHART

PEKELILING BURSAR 2017
109
PB 1/2017
110
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
111
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
112
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
113
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
114
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
115
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
116
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
117
KAEDAH PEMBAYARAN
118
MAKLUMAT BAYARAN
119
PENGUMUMAN
120
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
121
SURAT PENDAFTARAN GST
122
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

PAYMENT GATEWAY
123
PROCESS FLOW CHART
124
MANUAL REGISTRATION PROJECT
125
HOW TO CONNECT YOUR SYSTEM
126
EXAMPLE PROJECT WEB LINK

5s
127
Garis Panduan

CAJ KEMUDAHAN
128
2005 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN UNIT LOJI PEPANDU, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
129
2006 CAJ KADAR KEMUDAHAN SEWAAN GERAI MEDAN SELERA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
130
2008 CAJ KADAR KEMUDAHAN KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
131
2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
132
2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN LADANG, JENTERA TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
133
2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
134
2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN RUMAH DAN FASILITI DI PORT DICKSON, PUSAT SAINS MARIN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
135
2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
136
2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PUTRABIZ@KIOSK KOMPLEKS MAHASISWA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
137
2014 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN RUANG PREMIS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEPADA ENTITI DALAMAN DAN PIHAK LUAR
138
2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI UNIT PERUBATAN DAN KOMPARATIF (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
139
2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
140
2015 CAJ KADAR RUANG GUNASAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
141
2015 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN TANAH BAGI PROJEK LABORATORI PEMBANGUNAN USAHAWAN, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
142
2015 CAJ KADAR SEWAAN RUANG TANAH UNTUK STESEN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
143
2015 CAJ KADAR SEWAAN RUMAH TETAMU (GUESTS HOUSE) PUSAT ANTARABANGSA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
144
2015 CAJ KADAR YURAN PADANG (GREEN FEES) UNIT GOLF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
145
2016 CAJ KADAR FASILITI PUSAT SUKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
146
2016 CAJ KADAR SEWAAN DEWAN SRI KENYALANG, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
147
2016 CAJ KADAR SEWAAN LOT PERNIAGAAN PROJEK INTREGRASI GARDEN CAFE - KELAB MYAGROSIS FAKULTI PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
148
2016 CAJ KADAR YURAN GOLF AMAL PUSAT ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
149
2016 CAJ KADAR YURAN MAJLIS MAKAN MALAM SIRIH PULANG KE GAGANG (MAJLIS HOMECOMING), PUSAT ALUMNI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
150
KADAR CAJ KEMUDAHAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

CAJ PERKHIDMATAN
151
2001 KADAR PERKHIDMATAN KENDERAAN JENAZAH, PUSAT ISLAM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
152
2001 KADAR PERKHIDMATAN PERUNDINGAN PAKAR KLINIKAL FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
153
2005 KADAR PERKHIDMATAN PENUNJUK AJAR MENUNGGANG KUDA, UNIT EKUIN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
154
2008 KADAR PERKHIDMATAN UJIAN SAMPEL PATALOGI MANUSIA, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
155
2010 KADAR PERKHIDMATAN PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
156
2011 KADAR PERKHIDMATAN KADAR CAJ BARU PET CT PUSAT PENGIMEJAN NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
157
2013 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
158
2013 KADAR PERKHIDMATAN KUMPULAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
159
2013 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PERKHIMATAN HALAL, INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
160
2014 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN DI SUPER CRITICAL FLUID CENTRE (SFC), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
161
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI VAKSIN DAN IMMUNOTERAPEUTIK (LIVES), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
162
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOTEKNOLOGI MARIN (MARSLAB), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
163
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOUBATAN MOLEKUL (MOLEMED), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
164
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI HASILAN SEMULAJADI (LHS), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
165
2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA (LPKUM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
166
2014 KADAR PERKHIDMATAN MUZIUM WARISAN MELAYU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
167
2014 KADAR PERKHIDMATAN PENENTUKURAN ANALYTICAL BALANCE DAN STANDARD MASS, MAKMAL METROLOGI JISIM (MMJ), FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
168
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
169
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
170
2014 KADAR PERKHIDMATAN PERUBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
171
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT KOLEKSI KULTUR MIKROB (UNiCC), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
172
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT MIKROSKOPI (EM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
173
2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT PERUBATAN KOMPARATIF DAN TEKNOLOGI (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
174
2015 KADAR PERKHIDMATAN BAHARU LABORATORI PERKHIDMATAN HALAL INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
175
2015 KADAR PERKHIDMATAN MAGNETIK RESONANS IMAGINE PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
176
2015 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ PROGRAM EDUPARK, PUTRA SCIENCE PARK, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
177
2015 KADAR PERKHIDMATAN PENYEMBELIHAN TERNAKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
178
2015 KADAR PERKHIDMATAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
179
2016 KADAR PERKHIDMATAN PERMERIKSAAN KESIHATAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
180
2016 KADAR PERKHIDMATAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR (PKP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
181
2010 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ MESYUARAT LAPPRENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
182
2015 KADAR PERKHIDMATAN LATIHAN LAPPERENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
183
KADAR CAJ PERKHIDMATAN ANALISIS YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL PENCIRIAN BAHAN (MCL) JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR, FAKULTI KEJURUTERAAN
184
KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BURSAR CIRCULAR 2018
185
BURSAR CIRCULAR 2018 : UNIVERSITY ASSETS MANAGEMENT PROCEDURE
186
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
187
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
188
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
189
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
190
PEKELILING BURSAR BIL 2 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN PEROLEHAN KERTAS A4 (80 GSM) SECARA KONTRAK PUSAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG SELANGOR
191
LAMPIRAN 1-1PP PEROLEHAN KERAJAAN (PK) 2.1-KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
192
LAMPIRAN 2-GARIS PANDUAN PEMBELIAN KERTAS A4 (80 GSM) SECARA KONTRAK PUSAT DI UNIVERSIT PUTRA MALAYSIA (UPM)
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160