DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

REVENUE
1
PAYMENT INFORMATION
2
CASH BOOK APPLICATION FORM
3
COUPON APPLICATION FORM
4
QUOTATION

FEES PAYMENT METHOD
5
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
6
FEES PAYMENT METHOD
7
JOMPAY METHOD (MALAY)
8
JOMPAY METHOD
9
BANKSLIP METHOD (MALAY)
10
BANKSLIP METHOD
11
CIMBClicks METHOD (MALAY)
12
CIMBClicks METHOD
13
DIRECT DEBIT FORM

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
14
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
15
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
16
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
17
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
18
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
19
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
20
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
21
DESCRIPTION
22
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
23
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
24
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
25
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
26
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
27
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
28
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
29
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
30
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
31
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
32
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
33
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
34
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
35
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
36
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
37
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
38
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
39
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
40
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
41
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
42
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
43
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
44
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
45
FAMS REGISTRATION FORM
46
KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
47
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
48
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
49
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
50
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
51
BURSAR SCRAP PROGRAMME FORM

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
52
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
53
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
54
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
55
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
56
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
57
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
58
DF008-FORMAT OF QUOTATION A DOCUMENT FOR SUPPLY
59
DF005-FORMAT OF TENDER SPECIFICATION
60
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
61
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
62
DF017- FORMAT TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
63
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
64
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
65
DF016-FORMAT OF PERFORMANCE BOND
66
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
67
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
68
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
69
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
70
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
71
DF020-LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
72
DF020-LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
73
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
74
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
75
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
76
LP001-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE TENDER
77
LP009-FORMAT OF QUOTATION B REPORT
78
LP003-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE QUOTATION A
79
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
80
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
81
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
82
SS003-CHECKLIST OF REQUEST FOR DIRECT NEGOTIATION
83
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
84
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
85
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
86
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
87
COMPANY PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
88
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
89
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
90
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
91
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
92
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
93
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
94
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
95
PANDUAN PEROLEHAN MELALUI SISTEM PERMOHONAN PEMBELIAN (eRO)
96
FORMAT BORANG PERANCANGAN TAHUNAN DAN ANGGARAN KEPERLUAN PEMBELIAN KERTAS A4
97
PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA BAGI PEROLEHAN DI BAWAH RM20,000

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
98
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
99
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
100
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
101
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
102
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
103
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
104
COMPUTER LOAN FORM
105
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
106
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
107
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
108
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018
109
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
110
CHART
111
carta pengurusan

PEKELILING BURSAR 2017
112
PB 1/2017
113
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
114
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
115
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
116
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
117
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
118
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
119
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
120
KAEDAH PEMBAYARAN
121
MAKLUMAT BAYARAN
122
PENGUMUMAN
123
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
124
SURAT PENDAFTARAN GST
125
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

muat turun
126
PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN BAYARAN DARI PEMBEKAL - DF033/BYR
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160