DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN BERKAITAN GST
1
SLIDE TAKLIMAT GST 05032015
2
GST LIST OF SUNDRY GOODS
3
SLIDE SEMINAR CGA (CAPITAL GOODS ADJUSTMENT)
4
SLIDE SEMINAR CGA (PARTIAL EXEMPTION-GST)

FEES PAYMENT METHOD
5
FEES PAYMENT METHOD (MALAY)
6
FEES PAYMENT METHOD
7
JOMPAY METHOD (MALAY)
8
JOMPAY METHOD
9
BANKSLIP METHOD (MALAY)
10
BANKSLIP METHOD
11
CIMBClicks METHOD (MALAY)
12
CIMBClicks METHOD
13
DIRECT DEBIT FORM

FORMAT DOKUMENTASI
14
SENARAI SPESIFIKASI TENDER
15
SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
16
DOKUMEN TENDER BEKALAN
17
DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
18
FORMAT CAGARAN KESELAMATAN
19
DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN
20
DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN
21
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN
22
LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN
23
LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
24
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
25
E-BIDDING TENDER DOCUMENT (SUPPLY)
26
E-BDDING QUOTATION DOCUMENT (SUPPLY)
27
E-BIDDING QUOTATION DOCUMENT (SERVICES)

REVENUE
28
PAYMENT INFORMATION
29
CASH BOOK APPLICATION FORM
30
COUPON APPLICATION FORM
31
QUOTATION

DOCUMENT OF COMPANY/INDIVIDUAL REGISTRATION
32
STAFF/INDIVIDUAL REGISTRATION FORM
33
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
34
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
35
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
36
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
37
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
38
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
39
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
40
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 19.09.2017

RAKAN BAKTI PUTRA PROGRAM
41
DESCRIPTION
42
LAMPIRAN 1

ASSET MANAGEMENT
43
KEWPA 7 - SENARAI ASET DI LOKASI
44
KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
45
KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
46
FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
47
KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
48
KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
49
KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
50
KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
51
KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
52
KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
53
KEWPA 6 - DAFTAR PERGERAKAN ASET & INVENTORI
54
BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
55
TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
56
TATACARA PENDAFTARAN FAMS
57
TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEH
58
PEKELILING BURSAR BIL.5/2013-TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP DI UPM
59
MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
60
MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
61
KEWPA 30 - LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
62
BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
63
MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
64
MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
65
FAMS REGISTRATION FORM

DOKUMEN PEROLEHAN
66
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
67
COMPANYS PERFORMANCE ASSESSEMENT SYSTEM MANUAL
68
ATTACHMENT K
69
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
70
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
71
LIST OF QUOTATION B NOTICE
72
EXAMPLE OF LIST OF INVITED SUPPLIER
73
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
74
LETTER OF AWARD
75
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA PENILAIAN/PENILAIAN TEKNIKAL TENDER/SEBUT HARGA
76
SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
77
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI TENDER/SEBUT HARGA
78
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
79
FORMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN 2018
80
APPENDIX 1 AND 2-BENGKEL SISTEM ERO
81
MANUAL SISTEM PERMOHONAN PEMBELIAN (eRO)
82
FLOW OF CHARTS OF ERO SYSTEM

EXAMPLE OF CONTRACT/AGREEMENT
83
SUPLLY AGREEMENT
84
PHOTOCOPIER RENTAL AGREEMENT
85
TRANSPORTATION RENTAL AGREEMENT
86
SECURITY SERVICES AGREEMENT
87
MAINTENANCE CONTRACT AREA/BUILDING

LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION
88
LIST OF PUBLIC TRAINING INSTITUTION

DOKUMEN SEWAAN KOMPUTER
89
BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER OLEH PTJ

SECTION AND RESPONSIBILITY CENTRE
90
LIST OF PAYMENT DIVISIONS (ZONE)

STAFF LIST
91
STAFF LIST

KEWANGAN STAF
92
JADUAL BAYARAN GAJI 2017
93
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA 2017
94
COMPUTER LOAN FORM
95
VEHICLE LOAN FORM (ISLAMIC)
96
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
97
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2018
98
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2018

ORGANISATION CHART
99
CHART

PEKELILING BURSAR 2017
100
PB 1/2017
101
PB Bil. 2/2017 - PERATURAN PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN 2017
102
PB Bil. 4/2017 - PENYEDIAAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN 2018
103
PB Bil. 3/2017 - PEMATUHAN KE ATAS PERATURAN DAN PROSUDER KEWANGAN UNIVERSITI

Dokumen Hasil 2017
104
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
105
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
106
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
107
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
108
KAEDAH PEMBAYARAN
109
MAKLUMAT BAYARAN
110
PENGUMUMAN
111
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
112
SURAT PENDAFTARAN GST
113
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI

PAYMENT GATEWAY
114
PROCESS FLOW CHART
115
MANUAL REGISTRATION PROJECT
116
HOW TO CONNECT YOUR SYSTEM
117
EXAMPLE PROJECT WEB LINK

5s
118
Garis Panduan
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466208
0386560160
C1516115511