HOME | BURSAR OFFICE
article
ADVANSE Project (Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia)
Knowledge Sharing Program - Technology Update . 15 December 2016 Mini Auditorium 1,Deputy Vice Chancellor Office Building (Research and Innovation)
Bursar Office Sport and Welfare Club Exco Session 2017 2019
Friendly Match Between Bursary Office of IPTA 2017
More Articles...
news
PERSEMBAHAN DIKIR BARAT INOVASI PEJABAT BURSAR SEMPENA HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN PADA 10 NOVEMBER 2017
Pada 10 November 2017, sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM, Pejabat Bursar telah diberi peluang untuk membuat persembahan Dikir Barat Inovasi
announcement

With reference to Ministry of Finance letter ref no. S/K.KEW/PK/MOF/D/00 Jld.10 SK.6(14) dated 29th June 2018, please be informed that all tender published are cancelled and new tenders will be published after approval by Economic Planning Unit (EPU).

List of related tenders are as below:-

  1. Tender Perkhidmatan Insuran Berkelompok Pelajar Prasiswazah Dan Pascasiswazah Antarabangsa Selama 2 Tahun Bagi Semester Pertama Sesi 2018/2019 Hingga Semester Kedua Sesi 2019/2020 Di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor-T01/2018(62239)
  2. Tender Membekal, Mengukur Dan Memasang Karpet Baharu Di Keseluruhan Ruang Solat Masjid Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor-T02/2018(6228400)
  3. Tender Bagi Membekal 29 Item Ubat Di Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor-T03/2018(62047)
  4. Tender Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Bangunan Secara Berpusat (Kluster 1) Di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor-T04/2018(10032)

Thank You

Procurement Management Financial Division

Bursar Office

MAKLUMAN KEPADA PEMBEKAL

 PENGHANTARAN DOKUMEN BAGI TUJUAN PEMBAYARAN SECARA TERUS OLEH PEMBEKAL KE PEJABAT BURSAR TELAH DILAKSANAKAN MULAI 02 APRIL 2018 SECARA BERPERINGKAT.

 DOKUMEN PEMBAYARAN BOLEH DIHANTAR TERUS KE BAHAGIAN KEWANGAN OPERASI BERPUSAT/ SEKSYEN KEWANGAN BAGI PTJ YANG BERKAITAN

 CARTA ALIR TUNTUTAN BAYARAN PEMBEKAL DAN SENARAI BAHAGIAN KEWANGAN/SEKSYEN KEWANGAN PEJABAT BURSAR MENGIKUT PTJ BOLEH DI DAPATI MELALUI LAMAN WEB BURSAR http://www.bursar.upm.edu.my/

CLOSING DATE

20 Jul 2018

SHB/SKFK/009/201810801)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UPM BAGI BULAN OGOS HINGGA DISEMBER 2018

23 Jul 2018

SHB/SKFBSB/002/20186539101)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENCETAK T-SHIRT MICROFIBRE BERKOLAR, PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

24 Jul 2018

SH64/201862198)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM SALURAN PAIP GAS MAMPAT DI MAKMAL-MAKMAL SECARA BERPUSAT DI BANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI MAJU ITMA), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR

25 Jul 2018

SHB/SKPLDK/002/201812051)

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

26 Jul 2018

SH65/201812260)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGURUSAN PELUPUSAN SISA TERJADUAL KIMIA) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR

31 Jul 2018

SH66/20186539100)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK BAGI PROGRAM MINGGU PERKASA PUTRA PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

31 Jul 2018

SH67/20186539100)

SEBUT HARGA PENYEWAAN PERALATAN KHEMAH BAGI MINGGU PERKASA PUTRA PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
;
We Love UPM
;
Persembahan Dikir Barat Dari Pejabat Bursar UPM
;
Program Kayuhan Basikal Pejabat Bursar bersama Pelajar Rakan Bakti Putra
;
Persembahan Pejabat Bursar UPM sempena Bulan Kesejahteraan Diri : kempen perangi dadah habis-habisan
follow us