| BURSAR OFFICE
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

26 Feb 2018

SHB/SKFPV/003/20189490500)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LEMBU SUSU PERAH
CLOSING DATE

27 Feb 2018

SH11/20186206500)

SEBUT HARGA PEROLEHAN TOOLS PEMBANGUNAN APLIKASI BAGI PROJEK TRANSFORMASI SISTEM APLIKASI UPM 2017-2021), PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

27 Feb 2018

SH12/201814001)

SEBUT HARGA MEMBAIKPULIH SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

27 Feb 2018

SH14/20186369112)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASLARI SATU 1) UNIT LIMITING OXYGEN INDEX TESTER DAN SATU 1) UNIT HORIZONTAL AND VERTICAL UL94 FLAME CHAMBER DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

28 Feb 2018

SHB/SKC/001/201812260)

PERKHIDMATAN SEWAAN SATU UNIT MESIN PENYALIN SERBAGUNA DI PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN BAGI TEMPOH 2) DUA TAHUN 2018-2020 )
CLOSING DATE

01 Mar 2018

SH13/20186206500)

SEBUT HARGA PEROLEHAN PANGKALAN DATA SISTEM APLIKASI SUMBER MANUSIA DAN APLIKASI SOKONGAN PTJ PUTRAASIS), PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

01 Mar 2018

SH15/201868003)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL TENAGA PEKERJA DAN PERALATAN BAGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PADANG GOLF, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

02 Mar 2018

SHB/SKFK/001/20186375413)

SUPPLY AND DELIVERY OPTOELECTRONICS CHARACTERIZATION SYSTEM FOR THE DEPARTMENT OF COMPUTER AND COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, UPM.
CLOSING DATE

02 Mar 2018

SHB/SKFK/002/20185524742)

PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN MAKMAL ‘ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR’ DI MAKMAL KEJURUTERAAN SISTEM FOTONIK, JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI, FAKULTI KEJURUTERAAN, UPM
CLOSING DATE

15 Mar 2018

T01/201862239)

TENDER PERKHIDMATAN INSURAN BERKELOMPOK PELAJAR PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAH ANTARABANGSA SELAMA 2 TAHUN BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 HINGGA SEMESTER KEDUA SESI 2019/2020 DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466208
0386560160
C1519551485