| BURSAR OFFICE
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

27 Nov 2017

SHB/SKPBGN/013/201710032)

MEMBEKAL DAN UJILARI SATU1) UNIT `ELECTRICAL PERFORATOR` DI PEJABAT BURSAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

28 Nov 2017

SHB/ZONE/021/20176231400)

SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN-BAHAN BAGI PROJEK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH BANTUAN RAKYAT BERKELUASAN 600KP 3 BILIK) MENGGUNAKAN KONSEP IBS - 3D PANEL BUILDING SYSTEM DI BESUT, TERENGGANU DARUL IMAN.
CLOSING DATE

30 Nov 2017

SH109/20179000404)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT JENIS WATER COOLED CHILLER DI INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

30 Nov 2017

SH108/201713501)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN KAWASAN DALAM PEJABAT, LUAR PEJABAT DAN KAWASAN SEKITAR BANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI MAJU DI BLOK B, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

30 Nov 2017

SHB/SKFEP/005/201710601)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENYAMAN UDARA DI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UPM, SERDANG SELAMA SATU TAHUN.
CLOSING DATE

30 Nov 2017

SH110/201711924)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN NAIKTARAF SISTEM KAWALAN PERTAHANAN INTERNET IPS) UPMNET, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466208
0386560160
C1511468197