| BURSAR OFFICE
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

28 May 2018

SHB/ZONB/002/201814001-DA)

MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI SATU UNIT `ROTARY MIKROTOME` DI MAKMAL HISTOPATOLOGI, JABATAN PATOLOGI, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
CLOSING DATE

28 May 2018

SHB/ZOND/002/201811923)

SEBUTHARGA MEMBEKAL PERISIAN VULNERABILITY SCANNER DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI IDEC), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA.
CLOSING DATE

31 May 2018

SH37/20189001802)

SEBUT HARGA INSPECTION FOR ZWICK SERVO HYDRAULIC TESTING MACHINE HB 100, MAKMAL STRUKTUR, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

31 May 2018

SH39/20186203200)

SEBUT HARGA MENCETAK DAN MEMBEKAL MODUL PENDIDIKAN / PENGASUH KURSUS ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK, PENERBIT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

31 May 2018

SH40/20186539100)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR USB DRIVE CARD) KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2018/2019
CLOSING DATE

31 May 2018

SH41/20186539100)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR T-SHIRT KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2018/2019
CLOSING DATE

31 May 2018

SH42/20186539100)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU HOODIE KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2018/2019
CLOSING DATE

31 May 2018

SHB/ZONH/002/20186539100)

SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PASHMINA DAN TALI LEHER KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UPM SERDANG, SELANGOR SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2018/2019.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89466208 (Pej.Am)
03-86560160