JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA | PEJABAT BURSAR
» RUJUKAN » JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Sumber rujukan berkenaan polisi dan garis panduan perakaunan yang diterima pakai di UPM adalah berasaskan daripada pekeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara yang boleh dirujuk di sini

Kemaskini:: 26/09/2018 [aini_abd]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566460062