LOCATION | BURSAR OFFICE
» LOCATION

LOCATION

CATEGORY: OFFICE
Total: 7
Location
Latitude
Longitude
Location
PEJABAT BURSAR, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, TINGKAT 2
Latitude
2.9993344
Longitude
101.7079067
Location
BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN OPERASI BERPUSAT (BPOB), PEJABAT BURSAR.
Latitude
2.993306
Longitude
101.723583
Location
SEKSYEN KEWANGAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, PEJABAT BURSAR UPM.
Latitude
2.976682
Longitude
101.717390
Location
SEKSYEN KEWANGAN HOSPITAL PENGAJARAN UPM (HPUPM), PEJABAT BURSAR UPM.
Latitude
2.980978
Longitude
101.718215
Location
SEKSYEN KEWANGAN FAKULTI KEJURUTERAAN, PEJABAT BURSAR UPM.
Latitude
3.006402
Longitude
101.719927
Location
SEKSYEN KEWANGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, PEJABAT BURSAR UPM.
Latitude
2.975677
Longitude
101.711338
Location
RESEARCH MANAGEMENT FINANCIAL DIVISION,BURSAR OFFICE,UPM
Latitude
2.990449
Longitude
101.726177
C1600990932