MENGENAI KAMI | PEJABAT BURSAR

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Bursar merupakan jabatan yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan kewangan kepada Universiti Putra Malaysia yang merangkumi pengurusan belanjawan, pengurusan perolehan, pengurusan pembayaran, pengurusan aset, pengurusan hasil dan penjanaan serta pengurusan akaun

B1566457490