BAHAGIAN DAN SEKSYEN KEWANGAN | PEJABAT BURSAR

» BAHAGIAN DAN SEKSYEN KEWANGAN

BAHAGIAN DAN SEKSYEN KEWANGAN

Senarai staff mengikut bahagian dan seksyen

Staff Bursar dan timbalan bendahari...selanjutnya...
d/a Aras 2, Bangunan Canselori Putra Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Selangor T :...selanjutnya...
Bahagian Kewangan Pengurusan Operasi Berpusat mempunyai fungsi dan tanggungjawab seperti...selanjutnya...
Bahagian Kewangan Pengurusan Aset mempunyai fungsi dan tanggungjawab seperti...selanjutnya...
Bahagian Kewangan Pengurusan Belanjawan dan Penjanaan Pendapatan mempunyai fungsi dan tanggungjawab...selanjutnya...
B1566459018