HOME | BURSAR OFFICE
article
COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Waqaf (endowment)Mendepani Kegawatan Sosio-ekonomi Ummah
Tidak dinafikan COVID-19 atau wabak Corona Virus yang melanda dunia saat ini telahmemberi impak ekonomi yang besar kepada seluruh negara. Hingga penulisan ini dibuatsebanyak 320, 000 telah dijangkiti positif COVID-19 dan telah mencecah 20,000 kematian1 dicatatkan diseluruh dunia. Berikutan dengan kadar jangkitan yang semakin meningkatseluruh negara telah melaksanakan dasar ‘lockdown’. Pergerakan sektor ekonomi telahterkesan dan faktor utama yang telah menerima tekanan serius ialah pasaran buruhberbanding faktor pengeluaran yang lain (Q = L,L,C,E).
COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Waqaf (endowment)Mendepani Kegawatan Sosio-ekonomi Ummah
Financial sustainability of Malaysian Public Universities: Officers’ Perceptions
Financial sustainability of Malaysian Public Universities: Officers’ Perceptions
Private Universities Facing Major Financial Crisis
Private Universities Facing Major Financial Crisis
More Articles...
news
Taklimat dan Sesi Soal Jawab Pelaksanaan Pekeliling PK7 (Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan)
Taklimat dan Sesi Soal Jawab Pelaksanaan Pekeliling PK7 (Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan)
Tujuan taklimat diadakan oleh Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan (BKPP) adalah untuk memberikan penerangan kepada Pentadbir Kontrak yang terlibat tentang peranan dan tanggung jawab mereka bagi kontrak yang telah diserah urus. Ini adalah penting bagi memastikan semua syarat dan klausa di dalam kontrak di patuhi dan di buat pemantauan.
announcement

UPM has partnered with Flywire, to increase the efficiency and security of international fee payments to our campus.

By using Flywire, students can access a variety of payment methods, including - local bank transfer, debit or credit card payments and many more options, as well as save on foreign exchange conversion costs and intermediary bank fees.

Using Flywire, ensures that both the payer and the institution can easily track payments, from start to finish.

Click the HERE or scan the QR code BELOW to pay!


How to make your payment through Flywire?

For more details on how to make your payment through Flywire, click HERE.

Adalah dimaklumkan kumpulan AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pejabat Bursar telah membangunkan dokumen HIRARC Job Hazard Analysis yang merupakan salah satu keperluan dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di pejabat. Dokumen HIRARC ini telah pun diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil 2 Tahun 2020 pada 02 Julai 2020 untuk diterima pakai. Sukacita diingatkan pegawai/staf yang perlu mengambil perhatian mengenai Garis Panduan Hirarc ini adalah;
 
1. Pegawai/Staf yang terlibat dan berurusan dengan pelanggan di Kaunter Khidmat Pelanggan;
2. Pegawai/Staf yang terlibat dengan Pengurusan Peralatan di Stor Alat Tulis; dan
3. Pegawai/Staf yang terlibat dengan Pengurusan Dokumen Kewangan..
 
Bersama ini dilampirkan dokumen HIRARC tersebut yang melibatkan Garis Panduan;
 
(a) Interaksi dengan Pelanggan di Kaunter
(b) Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Peralatan di Stor Alat Tulis
(c) Penyimpanan/Pemindahan Dokumen Kewangan
 

Dilampirkan senarai syarikat yang memperolehi markah kurang memuaskan untuk tempoh Januari hingga Jun 2020 untuk perhatian semua PTJ

SENARAI SYARIKAT YANG MEMPEROLEHI MARKAH PRESTASI 60 KE BAWAH BAGI TEMPOH JAN HINGGA JUN 2020
NAMA SYARIKAT TAJUK JUM MARKAH SKALA
EZRIEDA CATERING MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN MAKAN DAN MINUM JUMLAH 20 KUANTITI UNTUK MESYUARAT JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA BIL-134 DI BILIK PERSIDANGAN JURUTERA, FAKULTI KEJURUTERAAN PADA 23 DISEMBER 2019 60 Kurang Memuaskan
HRH RESOURCES (M) SDN. BHD. BAYARAN BACAAN METER MESIN FOTOSTAT PADA BULAN DISEMBER 2019 DI PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, UPM      60 Kurang Memuaskan
HRH RESOURCES (M) SDN. BHD. PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT KONICA MINOLTA BIZHUB C558 DI PPPKKP PADA BULAN DISEMBER 2019                60 Kurang Memuaskan
BP ENVIRONMENTAL TESTING SDN BHD Perkhidmatan Ujian Air Sampling hpupm  60 Kurang Memuaskan
KEP CONTRACTING SDN BHD CADANGAN MENAIKTARAF BENGUNAN UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN                 56 Kurang Memuaskan
SERBANAZ ENTERPRISE dewan dkd
kerja membuka dan memasang paip gi bersaiz 1.5" dari lantai bawah ke siling di blok dkd

kerja sambungan di atas siling menggunakan paip pvc dari paip gi ke tangki di atas tandas lelaki dan perempuan

membekal dan memasang gate valve 2" heavy duty.

kerja mengatasi masalah singki tersumbat di atas tandas perempuan

penggantian pam tandas di tandas perempuan

kerja memecah dinding di tandas lelaki atas untuk paip yg patah di dalam dinding serta membaiki semula dinding/tile terlibat

membekal dan memasang angle cork di tandas lelaki dan perempuan di dkd

kerja menggali untuk mencari punca paip bocor di dka dan kerja memotong dan sambung semula paip yg bocor

membersih kawasan kerja dari sampah binaan keluar
59 Kurang Memuaskan
HIJERAH JAYA ENTERPRISE CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN GELanggang sintetik dipusat sukan, universiti putra malaysia, serdang, selangor darul ehsan - sh50/2019 (62330)                 58 Kurang Memuaskan
KERIS SEPAKAT SDN. BHD. membekal, menghantar dan memasang rak stor di hospital pengajar, upm, serdang, selangor 58 Kurang Memuaskan
BP CLINICAL LAB SDN BHD Perkidmatan Ujian diagnostik mikrobiologi ke makmal rujukan (bp clinical lab sdn bhd)              59 Kurang Memuaskan
ANSr sdn bhd membekal,menghantar dan menguji tauliah (pembelian darurat) mobile uv sterilisation system                  44 Kurang Memuaskan
ZIEGLER ENTERPRISE  REPAIR CNC OKUMA                50 Kurang Memuaskan
J & J MURNI SDN BHD MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN DI FARMASI                 60 Kurang Memuaskan
TEKNOMEDIK ENTERPRISE non woven isolation gown (knit cuff) free size 30gm Kt of 10pcs ctn of 10 pkts. 56 Kurang Memuaskan
EASMED SDN BHD MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PERUBATAN DI JABATAN FARMASI                 56 Kurang Memuaskan
ALAM MEDIK SDN BHD SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY AND TESTING OF TRANSPORT STRETCHERS FOR HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 48 Kurang Memuaskan
nr glade resources membekal trolly sisa makanan dan papan iklan tandaharga untuk gerai.
saiz : 28" x 72"
2 x 4 slot makanan
slot a3-8 slot & base 28" x 72"              
46 Kurang Memuaskan

Tuan/Puan

 

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan kepada Pekeliling Perbendaharaan seperti berikut:

a) PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)/ PK2.1/ LAMPIRAN 1: PEROLEHAN PERABOT PELBAGAI JENIS MELALUI KONTRAK PANEL BERPUSAT OLEH SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA. Pindaan pada PK2 lampiran 2.1 berkuat kuasa pada 17/6/2020.
 
b) PEKELILING PERBENDAHARAAN PK 2.2 KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/PROJEK KERAJAAN TAHUN 2020 Pindaan pada Perenggan 6, Perenggan 9 dan Perenggan 10 berkuat kuasa pada 17/6/2020.
 
c) PEKELILING BAHARU : PK 3.11 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL.Pindaan pada muka surat 1-288 berkuat kuasa pada 5/6/2020.
 
Semua Pekeliling Perbendaharaan boleh di rujuk pada laman web http://ppp.treasury.gov.my/.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya dimaklumkan Pejabat Bursar akan melaksanakan polisi mengemaskini aset untuk staf yang akan menamatkan perkhidmatan Universiti Putra Malaysia.

 

 1. Berdasarkan Pekeliling Bursar Bil 4 Tahun 2019: Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti yang telah diluluskan pelaksanaannya melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Ke-135 pada 9 Ogos 2019 (minit 135/03), semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan butiran maklumat dalam Daftar Aset Alih FAMS hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. Pelaksanaan ini juga telah diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Ke-707 pada 5 Mei 2020 melalui minit 707.04(a).

 

 1. Sehubungan dengan itu, semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) diminta untuk memastikan pelaksanaan ini dipatuhi selaras dengan peraturan kewangan berkuatkuasa mulai serta merta selepas kelulusan dan terpakai untuk semua rekod aset pegawai yang telah menamatkan perkhidmatan atau yang akan menamatkan perkhidmatan.

 

 1. Disertakan Garis Panduan Mengemaskini Aset Untuk Staf Yang Akan Menamatkan Perkhidmatan (STP) untuk rujukan YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan seperti di Lampiran.

 

Segala perhatian dan kerjasama daripada pihak YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dalam pelaksanaan ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 

   

Saya yang menjalankan amanah,

 

b/p Ketua Bahagian Kewangan Pengurusan Aset

Pejabat Bursar

No. Tel: 03-97696218

Dalam usaha Kerajaan untuk merancakkan aktiviti ekonomi, penglibatan secara langsung Kerajaan dalam pelaksanaan projek atau perolehan adalah sangat penting. Oleh itu, semua projek dan perolehan yang telah diluluskan peruntukan Belanjawan Tahun 2020 hendaklah dipercepatkan pelaksanaannya supaya memberi kesan berganda kepada ekonomi negara.

Bagi tahun 2020, beberapa strategi pelaksanaan projek pembangunan fizikal telah dikenal pasti dan diambil tindakan oleh Kementerian Kewangan (MOF) dalam memastikan pelaksanaan projek tahun 2020 dilaksanakan mengikut perancangan.

Selain itu, akibat penularan virus COVID-19, Kerajaan pada 27 Februari 2020 telah mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) 2020 yang turut meliputi langkah pengecualian khas secara interim ke atas tatacara perolehan kerja Kerajaan. Keadaan ini mengambil kira persekitaran ekonomi global yang tidak menentu yang memerlukan Kerajaan meningkatkan perbelanjaan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Pekeliling yang berkuatkuasa adalah seperti lampiran

Seperti yang tuan/puan sedia maklum, Pejabat Bursar telah mengeluarkan Pekeliling Bursar bil 5/2019 iaitu Penerimaan Pakai Pindaan Terkini Pekeliling Perbendaharaan PK7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa mulai 2 Disember 2019.

 

Sehubungan dengan itu, perkara berikut telah diwujudkan oleh Pejabat Bursar iaitu:

 

 1. borang untuk kelulusan Naib Canselor/ Jawatankuasa Sebut Harga B/ Jawatankuasa Sebut Harga A/ Lembaga Perolehan untuk semua had nilai
 2. Jawatankuasa Penilaian Perolehan (JPP PK7)telah ditubuhkan oleh Pejabat Bursar bagi membuat penilaian perolehan yang berkaitan dengan PK7 yang bernilai melebihi RM20 ribu 
 3. bagi perolehan kurang RM20 ribu, kelulusan perolehan adalah di peringkat Naib Canselor atau pegawai yang diberi kuasa secara bertulis untuk meluluskan perolehan berkaitan PK7 di Pusat Tanggungjawab masing-masing

 

Untuk tahun 2020 iaitu tahun pertama pelaksanaan , semua borang untuk kelulusan Naib Canselor/ Jawatankuasa Sebut Harga B/ Jawatankuasa Sebut Harga A/ Lembaga Perolehan beserta dokumen sokongan yang  berkaitan hendaklah dihantar ke Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan untuk tindakan selanjutnya tanpa mengira had nilai seperti berikut: 

 1. Borang hendaklah dihantar seberapa segerayang boleh bagi membolehkan kelulusan Naib Canselor diperolehi sebelum perolehan/aktiviti dibuat untuk perolehan kurang RM20ribu.
 2. Borang hendaklah dihantar selewat-lewatnyasebulan sebelum perolehan dibuat untuk tindakan mendapatkan kelulusan sebutharga atau tender bagi perolehan melebihi RM20ribu.

 

Sesalinan Pekeliling Bursar Bil 5/2019, PK7 dan borang kelulusan adalah dilampirkan untuk rujukan dan tindakan  tuan/puan

https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20200115123038Borang_Pemakaian_PK7.pdf

https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20191210124840MX-M452N_20191209_160433.pdf

Rujukan Kami   :  UPM.BUR.100-1/6/3/B8(7)

 

Tarikh               :  1 Disember 2019

 

 

PEKELILING BURSAR BIL. 5 TAHUN 2019

 

Penerimaan Pakai Pindaan Terkini Pekeliling Perbendaharaan PK 7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan

Kerajaan

 

TUJUAN

 

 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi menerima pakai pindaan terkini Pekeliling Perbendaharaan PK7 iaitu Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

 

LATAR BELAKANG

 

 1. PK7 yang lama meliputi PK7.1 hingga PK7.15 yang telah dibuat pindaan secara menyeluruh oleh pihak Perbendaharaan Malaysia. PK7 sebelum ini melibatkan 15 jenis perolehan yang dikecualikan daripada tatacara perolehan kerajaan dan setelah pihak Perbendaharaan Malaysia membuat semakan semula, terdapat 16 jenis perolehan yang telah disenaraikan seperti di dalam Lampiran 1.  Empat (4) jenis perolehan telah dikeluarkan dan lima (5) jenis perolehan telah dimasukkan di dalam PK7 yang baharu.

         

KELULUSAN LEMBAGA PENGARAH UPM

 

 1. Lembaga Pengarah Universiti Putra Malaysia yang bermesyuarat pada 8 Oktober 2019 dan melalui petikan minit 137/05 telah meluluskan penerimaan pakai Pekeliling Perbendaharaan PK7 iaitu Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

 

PERKARA YANG DIPINDA PADA PEKELILING YANG BAHARU

 

 1. Beberapa perkara penting juga telah diperincikan di dalam pindaan yang baharu terutama yang berkaitan dengan Surat Setuju Terima, Bon Pelaksanaan, Dokumen Perjanjian, Pesanan Belian dan pembayaran yang sebelum ini tidak dinyatakan di dalam Pekeliling yang lama.

 

 1. Pindaan adalah melibatkan had kuasa melulus perolehan yang dikurangkan daripada RM50 ribu kepada RM20 ribu kepada Pegawai Pengawal (PP) atau pegawai yang diturunkan kuasa oleh PP secara bertulis . Jumlah yang melebihi RM20 ribu diberi kuasa kepada Jawatankuasa Sebut Harga Universiti dan Lembaga Perolehan Universiti.

 

 1. Selain daripada itu, Jawatankuasa Penilaian diadakan bagi menilai perolehan yang melebihi RM20 ribu dengan keahlian terdiri daripada tiga (3) orang iaitu seorang Pengerusi dan dua ahli yang mana pelantikan mereka dibuat secara bertulis oleh PP atau Ketua Jabatan.

 

PEMAKAIAN DAN KUAT KUASA PEKELILING

 

 1. Pekeliling ini adalah berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Sebarang pertanyaan berkenaan Pekeliling ini boleh dikemukakan kepada  Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan, Pejabat Bursar di talian 03-9769 3563/6239.

 

Sekian, terima kasih.

 

“BERILMU BERBAKTI”

 

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

 

 

(Zulkiflee Bin Othman)

Bursar

Lampiran 1

 

Senarai Pekeliling Perbendaharaan PK7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan (http://www.treasury.gov.my)

(a)1 - Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/ Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan

(b)2 - Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej

(c)3 – Penyertaan Latihan yang Dianjurkan Oleh Agensi Kerjaan Atau Syarikat Swasta

(d)4 - Perolehan Penginapan , Makanan dan Minuman Bagi Anggota Pentadbiran Dan Pegawai Awam Yang Melaksanakan Tugas Rasmi

(e)5 – Perolehan Perkhidmatan Makanan Dan Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman

(f)6 – Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet

(g)7 – Perolehan Kenderaan

(h)8 – Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan

(i)9 – Perolehan Bahan Bakar Di Semenanjung Malaysia

(j)10 - Perolehan Percetakan Warta Kerajaan

(k)11 – Perolehan Bekalan/Penghantaran Buku Cetakan/ Terbitan Dalam Dan Luar Negara

(l)12 - Perolehan Bekalan Surat Khabar Dan Majalah Tempatan

(m)13 – Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan/ Pembaikan Penyaman Udara Yang Tidak Melibatkan Kerja Elektrik Yang Kompleks

(n)14 – Perolehan Perkhidmatan Penyiaran Pengiklanan Melalui Media

(o)15 – Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus

(p)16 – Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus

 

 

 

 

NOTIS MAKLUMAN

Pelanggan Yang Dihormati,

 Adalah dimaklumkan, semua urusan pengambilan Surat Setuju Terima (SST) di Pejabat Bursar, UPM hanya dibenarkan Pemilik /Wakil Yang Diberi Kuasa Sahaja (Wakil Perlu Mengemukakan Surat/Memo Perwakilan Kuasa) dibenarkan untuk mengambil SST mengikut jadual di bawah:-

 

HARI

MASA 

Isnin – Khamis

2.30 Petang – 4.30 Petang

Jumaat

3.00 Petang – 4.30 Petang

 

Peraturan ini diadakan bagi melindungi maklumat sulit perolehan kerajaan daripada pihak ketiga yang tidak terlibat dan berkepentingan yang mungkin akan menggunakan maklumat ini untuk sesuatu tujuan.

 

Mohon perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi syarat yang telah ditetapkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

KUATKUASA PADA 01 OGOS 2019

BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN, PEJABAT BURSAR

CLOSING DATE

25 Sep 2020

SHB/BPOB/032/2020(9570700)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PROFESSIONAL MULTIMEDIA DALAM MENYEDIAKAN `MULTIMEDIA FEATURES` DAN PERKHIDMATAN DATA ANALISIS UNTUK `INTEGRATING AFFORDANCE FEATURES IN GUI DESIGN FOR SUPPORTING SELF-LEARNING AMONG MATURED STUDENTS AT PUBLIC UNIVERSITIES` DI FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR.

25 Sep 2020

SHB/SKFK/009/2020(10801)

MEMBEKAL ALAT LINDUNG DIRI, KASUT KESELAMATAN, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN KESELAMATAN KHUSUS STAF UPM TAHUN 2020 DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR

28 Sep 2020

SH72/2020(13036)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

28 Sep 2020

SH73/2020(6203200)

SEBUT HARGA MENCETAK DAN MEMBEKAL MODUL PENDIDIKAN/PENGASUH KURSUS ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PERMATA NEGARA SEBANYAK 10,000 NASKHAH KE PENERBIT, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

29 Sep 2020

SH74/2020(14401)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN KESELAMATAN DAN ALAT LINDUNG DIRI (ALD) UNTUK STAF FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

29 Sep 2020

SH77/2020(14005)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DESKTOP THERMAL TRANSFER BARCODE PRINTER DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

29 Sep 2020

SH78/2020(14005)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH FIBRE CABLE BUILDING BACKBONE DAN AKSESORI BERKAITAN DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

01 Oct 2020

SH75/2020(13036)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENUKAR BUMBUNG DEWAN SERBAGUNA DI PUSAT SUKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

01 Oct 2020

SH76/2020(10301)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PAGAR `CHAIN LINK` UNTUK PADANG RAGUT, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

01 Oct 2020

SH79/2020(7512701)

SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ONE (1) UNIT OF VACUUM COOKER FOR DEPARTMENT OF FOOD TECHNOLOGY, FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

01 Oct 2020

SH80/2020(14001)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

01 Oct 2020

SH81/2020(10701)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENURUN DAN MENYUSUN ATUR DAIRY CATTLE PELLET (DCP) UNTUK DUA PULUH DUA (22) KALI PENGHANTARAN DI UNIT TENUSU, LADANG 16, BAHAGIAN TERNAKAN, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.

13 Oct 2020

T13/2020(14005)

TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN KE HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
youtube.png
C1600994758