RUJUKAN | PEJABAT BURSAR

» RUJUKAN

RUJUKAN

Garis Panduan/Dokumentasi/Pekeliling Yang Menjadi Sumber Rujukan Bagi Pelaksanaan Peraturan/Prosedur Kewangan Di UPM

Pekeliling Perbendaharaan (1PP) ialah satu dokumen versi baru yang bertindak sebagai suatu pusat...selanjutnya...
Sumber rujukan berkenaan polisi dan garis panduan perakaunan yang diterima pakai di UPM adalah...selanjutnya...
Arahan Perbendaharaan merupakan peraturan kewangan dan perakaunan utama di dalam pengurusan...selanjutnya...
B1566459339