DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

REVENUE
1
PAYMENT INFORMATION
2
CASH BOOK APPLICATION FORM
3
COUPON APPLICATION FORM
4
QUOTATION
5
BIDAAN PENJANAAN BAGI MENJALANKAN DAN MENGURUSKAN PERKHIDMATAN KAFETARIA 2 DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (HPUPM), SERDANG, SELANGOR
6
BIDAAN PENJANAAN BAGI MENJALANKAN DAN MENGURUSKAN PERKHIDMATAN KAFETARIA 1 DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (HPUPM), SERDANG, SELANGOR

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
7
VENDOR REGISTRATION FORM
8
STAF/INVIDUAL REGISTRATION FORM
9
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
10
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
11
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
12
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
13
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
14
DF008-FORMAT OF QUOTATION A DOCUMENT FOR SUPPLY
15
DF005-FORMAT OF TENDER SPECIFICATION
16
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
17
DF007-FORMAT OF TENDER DOCUMEN FOR SUPPLY
18
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR CLEANING SERVICES AND AREA MAINTENANCE
19
DF016-FORMAT OF PERFORMANCE BOND
20
DF017- FORMAT TENDER DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
21
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR SECURITY SERVICES
22
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR RENTAL OF EQUIPMENT
23
DF017-FORMAT TENDER DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
24
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR CLEANING SERVICE AND AREA MAINTENANCE
25
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR SECURITY SERVICE
26
DF018-FORMAT QUOTATION DOCUMENT FOR OTHER SERVICES
27
DF020-LETTER OF AWARD WITHOUT AGREEMENT
28
DF020-LETTER OF AWARD WITH AGREEMENT
29
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
30
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
31
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
32
LP001-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE TENDER
33
LP009-FORMAT OF QUOTATION B REPORT
34
LP003-FORMAT OF TECHNICAL ANALYSIS REPORT FOR SUPPLY/SERVICE QUOTATION A
35
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
36
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR DIRECT NEGOTIATION
37
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
38
SS003-CHECKLIST OF REQUEST FOR DIRECT NEGOTIATION
39
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
40
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
41
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
42
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
43
CATEGORY CODE OF MINISTRY OF FINANCE
44
EXAMPLE OF BUILDING MAINTENANCE SERVICE SPECIFICATION
45
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL QUOTATION COMMITTEE
46
USER PROFAIL OF SISTEM ERO
47
CHECKLIST FOR PREPARATION IF SUPPLY/SERVICE CONTRACT
48
TENTATIVE MEETING OF JAWATANKUASA SEBUTHARGA A
49
SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN/KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT
50
E-TENDER ID REGISTRATION FORM
51
ATTACHMENT A-DECLARATION OF PUBLIC SERVANT INVOLVE IN PUBLIC PROCUREMENT
52
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (HEAVY DUTY)
53
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (STANDARD DUTY)
54
PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT
55
EXAMPLE OF PAPER WORK FOR APPROVAL TENDER COMMITTEE
56
FORMAT OF PAPER WORK TO APPOINT CONSULTANT
57
SENARAI PRESTASI SYARIKAT YANG KURANG MEMUASKAN UNTUK TEMPOH JANUARI-JUN 2019

PENGUMUMAN
58
MAKLUMAN JADUAL TARIKH AKHIR PENGHANTARAN BAUCER (KE UNIT CEK) BAGI TAHUN 2019
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1569208352