DOKUMEN | PEJABAT BURSAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN
1
BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
2
BORANG PENDAFTARAN PEKERJA/INDIVIDU
3
DF001-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN
4
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
5
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
6
DF002-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN LAIN
7
DF006-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA
8
DF008-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN
9
DF005-FORMAT SENARAI SPESIFIKASI TENDER
10
DF014-SEMAKAN STATUS PEMBELIAN MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
11
DF007-FORMAT DOKUMEN TENDER BEKALAN
12
DF017-FORMAT DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
13
DF016-FORMAT BON PELAKSANAAN
14
DF017-FORMAT DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
15
DF017-FORMAT DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN
16
DF018-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN
17
DF017-FORMAT DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN LAIN
18
DF018-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN
19
DF018-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN
20
DF018-FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAIN
21
DF020-CONTOH SURAT SETUJU TERIMA TANPA KONTRAK
22
DF020-CONTOH SURAT SETUJU TERIMA DENGAN KONTRAK
23
DF030-FORMAT KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA B
24
DF035-NOTA PULANGAN BARANG (NPB)
25
DF036-NOTA ADUAN PERKHIDMATAN/KERJA
26
LP001-FORMAT LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI/TEKNIKAL BAGI TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN
27
LP009-FORMAT LAPORAN SEBUT HARGA B
28
LP003-FORMAT LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI SEBUT HARGA A BEKALAN/PERKHIDMATAN
29
CONTOH SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA RUNDINGAN HARGA BAGI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
30
CONTOH KERTAS KERJA UNTUK KELULUSAN PEROLEHAN RUNDINGAN TERUS
31
SS001-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI KASTAM
32
SS003-SENARAI SEMAK PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS
33
SS004-SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN MENUKAR DAN MENGUBAH JENAMA/MODEL DAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN PERALATAN YANG DIBUAT MELALUI TENDER/SEBUT HARGA
34
SS005-SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK BAGI TENDER/SEBUT HARGA
35
SS006-SENARAI SEMAKAN UNTUK LAWATAN PEMERIKSAAN KE PREMIS-PREMIS SEBELUM PEMBELIAN
36
LAPORAN HASIL RUNDINGAN HARGA (RUNDINGAN TERUS)
37
KOD BIDANG KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
38
CONTOH SENARAI SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN
39
CONTOH KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA UNIVERSITI
40
PROFAIL PENGGUNA SISTEM ERO
41
SENARAI SEMAK UNTUK PENYEDIAAN KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN
42
TENTATIF MESYUARAT SEBUTHARGA A
43
SENARAI SEMAKAN UNTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN/KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT
44
BORANG PENDAFTARAN ID SISTEM E-TENDER
45
LAMPIRAN A-SURAT AKUAN PENJAWAT AWAM TERLIBAT DENGAN PEROLEHAN
46
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (HEAVY DUTY)
47
CONTOH SPESIFIKASI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT (STANDARD DUTY)
48
PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT
49
CONTOH KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN UNIVERSITI
50
FORMAT KERTAS KERJA PELANTIKAN PERUNDING

KEWANGAN STAF
51
BR032 BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
52
SYARAT-SYARAT TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA, ELAUN MOTOSIKAL DAN BASIKAL
53
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018
54
JADUAL BAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2019
55
KADAR TUNTUTAN BAYARAN LEBIH MASA PADA HARI CUTI UMUM 2019
56
DF037 ARAHAN POTONGAN GAJI KEMUDAHAN PINJAMAN
57
DF038 JAWAPAN TAWARAN PINJAMAN KENDERAAN UNIVERSITI
58
DF039 PERJANJIAN PINJAMAN KENDERAAN
59
DF040 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN AL-BAI'BITHAMAN 'AJIL
60
DF042 PEMERIKSAAN KENDERAAN
61
DF048 PEMULANGAN BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN
62
DF050 SURAT KELULUSAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDERAAN SECARA ISLAM (AL-BAI 'BITHAMAN'AJIL)
63
DF051 SURAT KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN SECARA BIASA (KONVENSIONAL)
64
DF052 MAKLUMAN BAYARAN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
65
DF053 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
66
DF054 SURAT PERMOHONAN SIJIL PENILAIAN (JKR)
67
SS003 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
68
DF041 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
69
DF046 SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
70
DF056 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
71
DF057 MAKLUMAN BAYARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
72
SS004 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR

Dokumen Hasil 2019
73
BORANG PENGESAHAN GST KEATAS DANA & SUMBANGAN
74
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN BUKU BIL TUNAI
75
BORANG PERMOHONAN PENGAMBILAN KUPON
76
ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ (BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL) BR045
77
KAEDAH PEMBAYARAN
78
MAKLUMAT BAYARAN BM
79
MAKLUMAT BAYARAN BI
80
PENGUMUMAN
81
SEBUTHARGA PRODUK/PERKHIDMATAN (SOK.KEW.DF.043.HSL)
82
SURAT PENDAFTARAN GST
83
TATACARA PENGGUNAAN BIL TUNAI
84
M16/HSL MANUAL KERJA PENGWUJUDAN FAIL INDUK PENGHUTANG
85
M06/HSL MANUAL KERJA PENGELUARAN RESIT
86
BD002/HSL DAFTAR SEMAKAN HAD MAKSIMA WANG TUNAI DI KAUNTER JURUWANG
87
BD021/HSL BUKU DAFTAR PENGAMBILAN BIL TUNAI
88
BD022/HSL BUKU DAFTAR STOK INBOIS
89
BD023/HSL BUKU DAFTAR STOK BIL TUNAI
90
BD0024/HSL BUKU DAFTAR STOK RESIT
91
BD030/HSL BUKU DAFTAR PENYERAHAN LAPORAN PENUTUPAN RESIT HARIAN
92
DF001/HSL DAFTAR FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN BIL TUNAI OLEH PUSAT BERTANGGUNGJAWAB
93
DF029/HSL BORANG KEBENARAN DEBIT TERUS
94
DF030/HSL IMBANGAN KUTIPAN HARIAN
95
DF063/HSL DAFTAR FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN HUTANG BULANAN

PERAKAUNAN
96
CONTOH SURAT KUASA DAN PELAKSANAAN KEWAJIPAN
97
BORANG MAKLUMAT PEMOHON PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 44(6) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
98
KERTAS UNTUK KELULUSAN PINDAHAN TANGGUNGJAWAB PROSES PENGURUSAN TABUNG AMANAH DARIPADA BAHAGIAN PENGURUSAN OPERASI BERPUSAT (BPOB) /SEKSYEN KEWANGAN KEPADA SEKSYEN PENGURUSAN AKAUN AMANAH PEJABAT BURSAR – KERTAS MP BIL 3/2019 (02)

artikel
99
The Role of Cash Management Policies in Corporation Governace
PEJABAT BURSAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
B1566456720