DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

ASSET MANAGEMENT
1
ASET: BORANG PENGGANTIAN ASET HILANG
2
ASET: BORANG BAYARAN PEMBELIAN ASET LUPUS UNIVERSITI
3
ASET: BURSAR SCRAP PROGRAMME FORM
4
ASET: USER ID FORM
5
ASET: FAMS REGISTRATION FORM
6
ASET: BORANG PERMOHONAN PENGGUNA ID FAMS
7
ASET: BD03 DAFTAR PELUPUSAN PTJ
8
ASET: DF01 DAFTAR ASET TANPA PESANAN BELIAN
9
ASET: DF02 SURAT LANTIKAN AJKPP DAN MESYUARAT JKPP
10
ASET: DF03 SURAT KELULUSAN PELUPUSAN
11
ASET: KEWPA 10 - BORANG PEMERIKSAAN ASET UNIVERSITI
12
ASET: LP001 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH
13
ASET: LP002 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH
14
ASET: TATACARA WORK ORDER FAMS 4.3
15
ASET: TATACARA PENDAFTARAN FAMS
16
ASET: SE001 SENARAI PEGAWAI BERKEPAKARAN MENGIKUT JENIS ASET YANG MEMERLUKAN PEP
17
STOR: FORMAT SURAT PERLANTIKAN PEMERIKSA PELUPUSAN STOK
18
STOR: KEWPS 3 - KAD KAWALAN STOK
19
STOR: KEWPS 4 - KAD PETAK STOK
20
STOR: KEWPS 11 - PERMOHONAN PENGELUARAN STOK
21
STOR: KEWPS 11/2 - BORANG PINJAMAN STOK
22
STOR: KEWPS 14 - LAPORAN PEMERIKSAAN STOK
23
STOR: KEWPS 17 - PENYATA PELARASAN STOK
24
STOR: KEWPS 19 - PELUPUSAN STOK BERNILAI RENDAH
25
STOR: KEWPS 21 - LAPORAN HAPUSKIRA KEKURANGAN STOK BERNILAI RENDAH
26
STOR: MANUAL MENGEMASKINI STOK - ESTOK
27
STOR: MANUAL PERMOHONAN STOK (E-STOK)
28
STOR: MANUAL PEMERIKSAAN STOK E-STOK
29
STOR: MANUAL VERIFIKASI STOK E-STOK
30
LAMPIRAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
31
LAMPIRAN B PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
32
LAMPIRAN C PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
33
KEMBARAN A PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018
34
TAKLIMAT PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PADA 19.09.2017
35
DISPOSAL MANAGEMENT WORKSHOP ON 21&22 NOVEMBER 2018
36
ASET: CONTOH SURAT PELANTIKAN PEGAWAI PEMERIKSA ASET ALIH (INVENTORI) PTJ
37
ASET: BORANG PENAMAAN PEGAWAI PEMERIKSA ASET ALIH (HARTA MODAL) PUSAT TANGGUNGJAWAB
38
ASET: SURAT MAKLUMAN PROGRAM SKRAP BURSAR
39
ASET: BORANG BAYARAN GANTIAN ASET HILANG
40
SURAT LANTIKAN PEGAWAI STOR
41
TEMPLATE KEMASKINI MAKLUMAT PENGGUNA E-STOR
42
SURAT LANTIKAN PEGAWAI ASET PTJ
43
BORANG PENYERAHAN ASET ALIH INDIVIDU
44
PELAKSANAAN POLISI MENGEMASKINI ASET UNTUK STAF YANG AKAN MENAMATKAN PERKHIDMATAN
45
BORANG PENYERAHAN ASET ALIH INDIVIDU
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1594514662