DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

CAJ KEMUDAHAN
1
2005 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN UNIT LOJI PEPANDU, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2
2006 CAJ KADAR KEMUDAHAN SEWAAN GERAI MEDAN SELERA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
3
2008 CAJ KADAR KEMUDAHAN KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
4
2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
5
2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN LADANG, JENTERA TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
6
2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
7
2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN RUMAH DAN FASILITI DI PORT DICKSON, PUSAT SAINS MARIN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
8
2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
9
2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PUTRABIZ@KIOSK KOMPLEKS MAHASISWA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
10
2014 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN RUANG PREMIS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEPADA ENTITI DALAMAN DAN PIHAK LUAR
11
2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI UNIT PERUBATAN DAN KOMPARATIF (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
12
2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
13
2015 KADAR RUANG GUNASAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
14
2015 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN TANAH BAGI PROJEK LABORATORI PEMBANGUNAN USAHAWAN, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
15
2015 CAJ KADAR SEWAAN RUANG TANAH UNTUK STESEN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
16
2015 CAJ KADAR SEWAAN RUMAH TETAMU (GUESTS HOUSE) PUSAT ANTARABANGSA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
17
2015 CAJ KADAR YURAN PADANG (GREEN FEES) UNIT GOLF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
18
2016 CAJ KADAR FASILITI PUSAT SUKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
19
2016 KADAR SEWAAN DEWAN SRI KENYALANG, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
20
2016 CAJ KADAR SEWAAN LOT PERNIAGAAN PROJEK INTREGRASI GARDEN CAFE - KELAB MYAGROSIS FAKULTI PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
21
2016 CAJ KADAR YURAN GOLF AMAL PUSAT ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
22
2016 CAJ KADAR YURAN MAJLIS MAKAN MALAM SIRIH PULANG KE GAGANG (MAJLIS HOMECOMING), PUSAT ALUMNI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
23
KADAR CAJ KEMUDAHAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
24
2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DAN PELAKSANAAN AKTIVITI DI PUSAT PENDIDIKAN HUTAN SULTAN IDRIS SHAH SISFEC FAKULTI PERHUTANAN UPM
25
2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DI FAKULTI PERHUTANAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
26
2017 KADAR SEWAAN KEMUDAHAN AMALAN PENGILANGAN BAIK_GMP PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN PENGHASILAN FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
27
2017 KADAR SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA INSTITUT BIOSAINS
28
2017 KADAR CAJ BAGI KEMUDAHAN DI TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
29
2018 KADAR SEWAAN BILIK EKSKLUSIF DI KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN, UPM
30
2018 KADAR SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI HASILAN SEMULAJADI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
31
2018 KADAR SEWAAN STOR MENYIMPAN KAYAK DI INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (I-AQUAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
32
2018 KADAR KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL TEKNOLOGI FAJ (PHAGE), JABATAN TEKNOLOGI PERTANIAN, FAKULTI PERTANIAN
33
2019 KADAR SEWAAN KEMUDAHAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH UPM
34
2019 KADAR SEWAAN FASILITI YANG DITAWARKAN OLEH INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRUDUK HUTAN (INTROP)
35
2019 KADAR CAJ PENGGUNAAN FASILITI PENYELIDIKAN HAIWAN (PENYAKIT BERJANGKIT BERISIKO RENDAH) FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
36
2019 KADAR PERKHIDMATAN SEWAAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH UPM
37
2019 KADAR SEWAAN FASILITI DI JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1580119682