JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET UNIVERSITI (JPAU) | BURSAR OFFICE
» SERVICES » COMMITTEE » JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET UNIVERSITI (JPAU)

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET UNIVERSITI (JPAU)

OBJEKTIF JPAU

Objektif JPAU adalah untuk memastikan pengurusan aset universiti dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan seta mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Bidang tugas JKPAU adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan aset alih universiti. Tugas-tugas ini dilaksanakan berdasarkan kepada laporan berikut yang dijadikan agenda untuk mesyuarat JPAU :-

  1. Laporan Kedudukan Semasa Aset Alih Universiti;
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih;
  3. Laporan Tindakan Pelupusan;
  4. Laporan Kehilangan, Tindakan Surcaj/Tatatertib dan;
  5. Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset

 

KEKERAPAN MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti akan diadakan pada setiap suku tahunan dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/3 daripada ahli JPAU iaitu 4 (empat) orang termasuk Pengerusi . Laporan mensyuarat hendaklah dikemukakan kepada Mesyuarat Pengurusan Universiti

 

KEAHLIAN JAWATANKUASA

Pengerusi

:

 

Bursar

Setiausaha

:

 

Ketua Bahagian Pengurusan Aset, Pejabat Bursar

Ahli

:

1.

Pendaftar atau wakilnya

 

 

2.

Pengarah Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

 

 

3.

Pengarah Bahagian Keselamatan

 

 

4.

Timbalan Bursar atau wakilnya

 

 

5.

Pengerusi Jemaah Dekan atau wakilnya

 

 

6.

Pengerusi Jemaah Pengarah Insitut atau wakilnya

 

 

7.

Pengerusi Jemaah Pengetua atau wakilnya

 

 

8.

Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi  atau wakilnya

 

 

9.

Ketua Bahagian Audit Dalam atau wakilnya

 

 

10.

Pengarah Research Management Centre (RMC) atau wakilnya

 

 

11.

Ketua Bahagian Perundang-undangan atau wakilnya

Updated:: 29/12/2019 [aini_abd]

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1591377268