SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) | PEJABAT BURSAR
» PROGRAM » SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

Pejabat Bursar merupakan peneraju proses bagi aktiviti penjimatan kertas berdasarkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015.

Antara aktiviti yang terlibat merangkumi pemantauan penjimatan pembelian, penggunaan dan pelupusan kertas.

Rujukan dan dokumen berkaitan aktiviti ini boleh diperolehi seperti berikut:-

Kemaskini:: 05/07/2019 [mi_junaidah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566456601