ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS) | BURSAR OFFICE
» PROGRAMME » ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)

Pejabat Bursar merupakan peneraju proses bagi aktiviti penjimatan kertas berdasarkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015.

Antara aktiviti yang terlibat merangkumi pemantauan penjimatan pembelian, penggunaan dan pelupusan kertas.

Rujukan dan dokumen berkaitan aktiviti ini boleh diperolehi seperti berikut:-

Updated:: 05/07/2019 [mi_junaidah]

MEDIA SHARING

C1569206799