FACILITY | BURSAR OFFICE
» SERVICES » RATE » FACILITY

FACILITY

No Dokumen
1 2005 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN UNIT LOJI PEPANDU, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2 2006 CAJ KADAR KEMUDAHAN SEWAAN GERAI MEDAN SELERA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
3 2008 CAJ KADAR KEMUDAHAN KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
4 2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
5 2011 CAJ KADAR KEMUDAHAN LADANG, JENTERA TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
6 2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
7 2013 CAJ KADAR KEMUDAHAN RUMAH DAN FASILITI DI PORT DICKSON, PUSAT SAINS MARIN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
8 2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
9 2014 CAJ KADAR KEMUDAHAN PUTRABIZ@KIOSK KOMPLEKS MAHASISWA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
10 2014 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN RUANG PREMIS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEPADA ENTITI DALAMAN DAN PIHAK LUAR
11 2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN DI UNIT PERUBATAN DAN KOMPARATIF (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
12 2015 CAJ KADAR KEMUDAHAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
13 2015 CAJ KADAR RUANG GUNASAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
14 2015 CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN TANAH BAGI PROJEK LABORATORI PEMBANGUNAN USAHAWAN, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
15 2015 CAJ KADAR SEWAAN RUANG TANAH UNTUK STESEN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
16 2015 CAJ KADAR SEWAAN RUMAH TETAMU (GUESTS HOUSE) PUSAT ANTARABANGSA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
17 2015 CAJ KADAR YURAN PADANG (GREEN FEES) UNIT GOLF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
18 2016 CAJ KADAR FASILITI PUSAT SUKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
19 2016 CAJ KADAR SEWAAN DEWAN SRI KENYALANG, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
20 2016 CAJ KADAR SEWAAN LOT PERNIAGAAN PROJEK INTREGRASI GARDEN CAFE - KELAB MYAGROSIS FAKULTI PERTANIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
21 2016 CAJ KADAR YURAN GOLF AMAL PUSAT ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
22 2016 CAJ KADAR YURAN MAJLIS MAKAN MALAM SIRIH PULANG KE GAGANG (MAJLIS HOMECOMING), PUSAT ALUMNI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
23 2016 KADAR CAJ KEMUDAHAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
24 2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DAN PELAKSANAAN AKTIVITI DI PUSAT PENDIDIKAN HUTAN SULTAN IDRIS SHAH SISFEC FAKULTI PERHUTANAN UPM
25 2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DI FAKULTI PERHUTANAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
26 2017 KADAR SEWAAN KEMUDAHAN AMALAN PENGILANGAN BAIK_GMP PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN PENGHASILAN FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
27 2017 KADAR SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA INSTITUT BIOSAINS
28 2017 KADAR CAJ BAGI KEMUDAHAN DI TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
29 2018 KADAR SEWAAN BILIK EKSKLUSIF DI KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN, UPM
30 2018 KADAR SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI HASILAN SEMULAJADI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
31 2018 KADAR SEWAAN STOR MENYIMPAN KAYAK DI INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (I-AQUAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
32 2018 CAJ KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL TEKNOLOGI FAJ (PHAGE), JABATAN TEKNOLOGI PERTANIAN, FAKULTI PERTANIAN
33 2019 KADAR PERKHIDMATAN SEWAAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH UPM

**Kadar adalah tertakluk kepada cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang berkuatkuasa.

Updated:: 20/03/2019

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1569205866