SERVICES | BURSAR OFFICE
» SERVICES » RATE » SERVICES

SERVICES

No Dokumen
1 2001 KADAR PERKHIDMATAN KENDERAAN JENAZAH, PUSAT ISLAM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2 2001 KADAR PERKHIDMATAN PERUNDINGAN PAKAR KLINIKAL FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
3 2005 KADAR PERKHIDMATAN PENUNJUK AJAR MENUNGGANG KUDA, UNIT EKUIN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
4 2008 KADAR PERKHIDMATAN UJIAN SAMPEL PATALOGI MANUSIA, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
5 2010 KADAR PERKHIDMATAN PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
6 2011 KADAR PERKHIDMATAN KADAR CAJ BARU PET CT PUSAT PENGIMEJAN NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
7 2013 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
8 2013 KADAR PERKHIDMATAN KUMPULAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
9 2013 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PERKHIDMATAN HALAL, INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
10 2014 KADAR PERKHIDMATAN ALATAN DI SUPER CRITICAL FLUID CENTRE (SFC), FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
11 2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI VAKSIN DAN IMMUNOTERAPEUTIK (LIVES), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
12 2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOTEKNOLOGI MARIN (MARSLAB), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
13 2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI BIOUBATAN MOLEKUL (MOLEMED), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
14 2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI HASILAN SEMULAJADI (LHS), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
15 2014 KADAR PERKHIDMATAN LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA (LPKUM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
16 2014 KADAR PERKHIDMATAN MUZIUM WARISAN MELAYU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
17 2014 KADAR PERKHIDMATAN PENENTUKURAN ANALYTICAL BALANCE DAN STANDARD MASS, MAKMAL METROLOGI JISIM (MMJ), FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
18 2014 KADAR PERKHIDMATAN PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
19 2014 KADAR PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
20 2014 KADAR PERKHIDMATAN PERUBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
21 2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT KOLEKSI KULTUR MIKROB (UNiCC), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
22 2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT MIKROSKOPI (EM), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
23 2014 KADAR PERKHIDMATAN UNIT PERUBATAN KOMPARATIF DAN TEKNOLOGI (COMeT), INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
24 2015 KADAR PERKHIDMATAN BAHARU LABORATORI PERKHIDMATAN HALAL INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
25 2015 KADAR PERKHIDMATAN MAGNETIK RESONANS IMAGINE PUSAT DIAGNOSTIK NUKLEAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
26 2015 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ PROGRAM EDUPARK, PUTRA SCIENCE PARK, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
27 2015 KADAR PERKHIDMATAN PENYEMBELIHAN TERNAKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
28 2015 KADAR PERKHIDMATAN PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
29 2016 KADAR PERKHIDMATAN PERMERIKSAAN KESIHATAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
30 2016 KADAR PERKHIDMATAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR (PKP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
31 2010 KADAR PERKHIDMATAN PAKEJ MESYUARAT LAPPRENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
32 2015 KADAR PERKHIDMATAN LATIHAN LAPPERENTI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
33 2016 KADAR CAJ PERKHIDMATAN ANALISIS YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL PENCIRIAN BAHAN (MCL) JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR, FAKULTI KEJURUTERAAN
34 2016 KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI UNIT TEKNOLOGI FERMENTASI (FTU), PUSAT PENYELIDIKAN BIOPEMPROSESAN DAN BIOPENGHASILAN, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
35 2016 KADAR PERKHIDMATAN ANALISIS BAGI LAPAN ALATAN DI MAKMAL PERKHIDMATAN DAN MAKMAL PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UPM
36 2016 KADAR PERKHIDMATAN DAN SEWAAN PERALATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA (CanRes), INSTITUT BIOSAINS
37 2017 KADAR BAYARAN PENGGUNAAN FASILITI DAN PELAKSANAAN AKTIVITI DI PUSAT PENDIDIKAN HUTAN SULTAN IDRIS SHAH SISFEC FAKULTI PERHUTANAN UPM
38 2017 KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN TERAPI SUKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
39 2017 KADAR CAJ PERKHIDMATAN ICT DAN CAJ PERKHIDMATAN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
40 2017 KADAR CAJ PERKHIDMATAN PENGANALISAAN DAN KADAR SEWAAN PERALATAN DI MAKMAL YANG MENYERTAI AKREDITASI MS ISO_IEC 17025 FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
41 2017 KADAR CAJ PERKHIDMATAN SECARA PAKEJ DAN CAJ KONSULTANSI PAKAR DI PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
42 2017 KADAR CAJ PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI PENYELIDIKAN KANSER UPM-MAKNA INSTITUT BIOSAINS
43 2017 KADAR PERKHIDMATAN PENURUNAN KUASA MENENTUKAN CAJ MENGIKUT JULAT KADAR BAGI 21 KAEDAH PENGUJIAN DAN 5 SEWAAN ALATAN, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
44 2017 KADAR PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
45 2018 KADAR CAJ PERKHIDMATAN MENGEPAM AIR LAUT DI INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (I-AQUAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
46 2018 KADAR PERKHIDMATAN ANALISIS YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL PERINCIAN BAHAN (MCL) JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR FAKULTI KEJURUTERAAN
47 2018 KADAR PERKHIDMATAN ICT DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
48 2018 KADAR PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH LABORATORI HASILAN SEMULAJADI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
49 2018 CAJ PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH MAKMAL TEKNOLOGI FAJ (PHAGE), JABATAN TEKNOLOGI PERTANIAN, FAKULTI PERTANIAN

**Kadar adalah tertakluk kepada cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang berkuatkuasa.

Updated:: 20/03/2019

MEDIA SHARING

BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1569207343