DOCUMENT | BURSAR OFFICE
» DOCUMENT

DOCUMENT

SLIDE TAKLIMAT PEJABAT BURSAR
1
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SLIDE PENGURUSAN KENDERAAN
2
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
3
TAKLIMAT 18 MEI 2016 - SURAT PEKELILING AM BIL2/1991
4
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 1
5
SLIDE TAKLIMAT PERSEDIAN AUDIT NEGARA 2015-BHG. 2
6
SLIDE TAKLIMAT SOP PEROLEHAN ANAK SYARIKAT
7
UNIVERSITY FIXED ASSETS MANAGEMENT BRIEFING 2018
8
SLIDE ON PREPARATION OF BITK EXAM 2019
9
BRIEFING ON CONTRACT MANAGEMENT ADMINISTRATION TO CONTRACT ADMINISTRATOR IN UPM
10
BRIEFING ON CONTRACT MANAGEMENT ADMINISTRATION TO CONTRACT ADMINISTRATOR IN UPM
11
BRIEFING ON CONTRACT MANAGEMENT ADMINISTRATION TO CONTRACT ADMINISTRATOR IN UPM
12
BRIEFING ON CONTRACT MANAGEMENT ADMINISTRATION TO CONTRACT ADMINISTRATOR IN UPM
13
PAYMENT FINANCIAL MANAGEMENT BRIEFING
14
TAKLIMAT 28.01.2020 PEROLEHAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (WP7.5) DAN KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
15
TAKLIMAT 28.01.2020 PRINSIP,DASAR,KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
16
TAKLIMAT 28.01.2020 PENGURUSAN KONTRAK PEROLEHAN
17
TAKLIMAT 28.01.2020 PEMERHATIAN AUDIT PENGURUSAN PEROLEHAN
18
TAKLIMAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (PK7)- PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN

KEWANGAN STAF
19
VEHICLE LOAN FORM
20
CONDITIONS OF CLAIM OVERTIME, ALLOWANCE FOR MOTORCYCLES AND BICYCLE
21
JADUAL PEMBAYARAN ELAUN S-GRA/ GRA BAGI TAHUN 2018
22
SALARY PAY SCHEDULE FOR YEAR 2020
23
OVERTIME PAY RATE DURING PUBLIC HOLIDAY 2019
24
DF037 ARAHAN POTONGAN GAJI KEMUDAHAN PINJAMAN
25
DF038 JAWAPAN TAWARAN PINJAMAN KENDERAAN UNIVERSITI
26
DF039 PERJANJIAN PINJAMAN KENDERAAN
27
DF040 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN AL-BAI'BITHAMAN 'AJIL
28
DF042 PEMERIKSAAN KENDERAAN
29
DF048 PEMULANGAN BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN
30
DF050 SURAT KELULUSAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDERAAN SECARA ISLAM (AL-BAI 'BITHAMAN'AJIL)
31
DF051 SURAT KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN SECARA BIASA (KONVENSIONAL)
32
DF052 MAKLUMAN BAYARAN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
33
DF053 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
34
DF054 SURAT PERMOHONAN SIJIL PENILAIAN (JKR)
35
SS003 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
36
DF041 MEMORANDUM PENERIMAAN PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
37
DF046 SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
38
DF056 PERINGATAN PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
39
DF057 MAKLUMAN BAYARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
40
SS004 SENARAI SEMAK DOKUMEN FAIL INDIVIDU BAGI PEMBIAYAAN KOMPUTER TELEFON PINTAR
41
SALARY PAY SCHEDULE FOR YEAR 2020
42
OVERTIME PAY RATE DURING PUBLIC HOLIDAY 2020

Muat Turun Dokumen
43
Senarai Dokumen
BURSAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
C1582940432