UTAMA | PEJABAT BURSAR
artikel
Peranan Dasar Pengurusan Tunai Dalam Perbadanan Korporat
Pengurusan kewangan di syarikat menganggap pengurusan aliran tunai sebagai salah satu instrumen yang paling penting untuk meningkatkan nilai syarikat. Penyelidikan ini mempunyai objektif utama untuk menjalankan kajian literatur mengenai dasar pengurusan aliran tunai dan untuk mengetengahkan aspek utama dalam pengurusan aliran tunai untuk mewujudkan imej objektif dalam hal ini
Buku Panduan Penyelidikan Mengenai Penyelesaian Pengurusan dalam Organisasi Bukan BersandarkanKeuntungan
Adakah Universiti Awam Kita Mempunyai Autonomi Kewangan ?
Artikel-artikel lain...
berita
Inisiatif Universiti Awam Ke Atas Semakan Yuran Pelajar Antarabangsa
SEMAKAN KADAR YURAN PELAJAR ANTARABANGSA
pengumuman

Mulai 1 Ogos 2019, tanggungjawab pengurusan akaun amanah dipindahkan daripada Bahagian Kewangan Pengurusan Operasi Berpusat (BPOB)/Seksyen Kewangan Pejabat Bursar ke Seksyen Pengurusan Akaun Amanah, Bahagian Kewangan Perakaunan, Pejabat Bursar.

 

Justifikasi pindahan tanggungjawab ini adalah seperti berikut:

 • Bahagian Kewangan Perakaunan mempunyai seorang pegawai yang akan mengetuai Seksyen Pengurusan Akaun Amanah untuk memberi fokus kepada penambahbaikkan kelemahan dan ketidakpatuhan proses pengurusan akaun amanah sedia ada terutamanya aspek pemantauan yang telah digariskan di dalam tatacara pengurusan akaun amanah oleh perbendaharaan;

 

 • BPOB/Seksyen Kewangan dapat memberi fokus kepada penambahbaikan proses pembayaran daripada 14 hari kepada 7 hari; dan

 

 • Proses pengurusan akaun amanah Universiti menjadi lebih teratur.

 

 

 Tanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh Seksyen Pengurusan Akaun Amanah adalah seperti berikut:

 

 • semakan borang permohonan pembukaan Akaun Amanah daripada pemohon/PTJ terus kepada Seksyen Akaun Amanah;

 

 • borang permohonan pembukaan akaun amanah yang telah diluluskan akan disimpan di Seksyen Pengurusan Akaun Amanah dan pemohon/PTJ; dan

 

 • mencetak laporan akaun amanah siri 60000 melalui sistem Kewangan Universiti mengikut keperluan atau permintaan pemohon/PTJ.

 

 

Pelaksanaan terperinci adalah seperti lampiran

Kepada : Semua Pusat Tanggungjawab UPM

 

Assalamualaikum/ Selamat Sejahtera,

 

Makluman Status Terkini Sistem Pengurusan Aset UPM (FAMS)

 

Dengan segala hormatnya, ingin dimaklumkan bahawa Sistem FAMS kini sedang dalam proses naik taraf kepada versi baharu. Oleh itu, berkemungkinan akan berlaku gangguan ke atas penggunaan sistem ini oleh pegawai-pegawai di PTJ. 

Sehubungan itu, pihak kami memohon agar PTJ yang menghadapi masalah untuk log in atau menggunakan FAMS untuk terus berhubung dengan Seksyen Pengurusan Aset Pejabat Bursar.

Ingin juga dimaklumkan bahawa pihak kami sedang berusaha membuat installasi FAMS Client di desktop pegawai aset PTJ sebagai satu langkah untuk melancarkan proses daftar dan kemaskini maklumat aset PTJ masing-masing.

Diharapkan, alternatif yang disediakan ini dapat membantu PTJ menguruskan rekod aset masing-masing dengan lancar dan efisyen. Jika terdapat kemusykilan atau masalah, sila hubungi pegawai kami seperti di bawah :

Mohd Hafiz Amrullah (03-9769 3542)

Nur Huda Muhamad Sani (03-9769 3546)

Sekian, terima kasih.

 

Saya Yang Menjalankan Amanah,

Siti Amira bt Shukor

bp: Ketua Bahagian Kewangan Pengurusan Aset 

Pejabat Bursar

Universiti Putra Malaysia

Tel : 03-97696216

 

NOTIS PENTING

KEPADA SEMUA SYARIKAT/INDIVIDU YANG BERDAFTAR DENGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

 

DIMAKLUMKAN MULAI 5 OGOS 2019 HINGGA 25 OGOS 2019, SEMUA SYARIKAT/ INDIVIDU YANG BERDAFTAR SEBAGAI PEMBEKAL DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) DIMINTA UNTUK MENGEMASKINI SEMUA MAKLUMAT PERNIAGAAN DAN MUATNAIK DOKUMEN-DOKUMEN SEPERTI BERIKUT JIKA ADA :-

        SYARIKAT

 • SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
 • SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (BERTARAF BUMIPUTERA)
 • SALINAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB
 • SALINAN SIJIL PENDAFTARAN PKK
 • SALINAN SIJIL PENDAFTARAN PENUBUHAN SYARIKAT (BORANG 9/ SEKSYEN 17) ATAU PERNIAGAAN BORANG D/E ATAU SIJIL BADAN PENGURUSAN BERSAMA YANG BERKAITAN ATAU SALINAN SIJIL PENDAFTARAN PERSATUAN ATAU DOKUMEN RASMI YANG BERKAITAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN ATAU KOPERASI YANG DIDAFTAR OLEH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
 • SALINAN MAKLUMAT PERNIAGAAN (BAGI ENTERPRISE SAHAJA)
 • SALINAN MAKLUMAT PEMILIK MASA KINI (CONTOH : SYARIKAT – BORANG 24/ SEKSYEN 14 ATAU PERNIAGAAN – MAKLUMAT PEMILIK MASA KINI
 • MAKLUMAT LEMBAGA PENGARAH SYARIKAT (CONTOH: BORANG 49/ SEKSYEN 14)
 • SALINAN PENYATA AKAUN BANK TERKINI

 

INDIVIDU

 • SALINAN KAD PENGENALAN
 • SALINAN PENYATA AKAUN BANK TERKINI
 • SALINAN SURAT TAWARAN/ LANTIKAN PERKHIDMATAN DARI UPM

 

SEMUA PEMBEKAL DIMINTA UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM MYVENDOR MELALUI LINK (http://myvendor.upm.edu.my)

Nota : Pembekal adalah dijemput hadir ke Taklimat berkaitan Sistem MyVendor  pada 16 Ogos 2019, jam 9.00 pagi di Dewan Taklimat, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia.

 

Daripada :-

Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan

Pejabat Bursar, UPM

1 Ogos 2019

 

Pelajar dan Kakitangan UPM adalah dialu-alukan untuk menyertai program kitar semula universiti dengan menyumbang barangan kitar semula di dalam Sangkar 3R Pejabat Bursar yang terletak di luar bangunan Kewangan Pelajar. 

SERDANG: 27 JUN 2019- TAHNIAH...... Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menerima Sijil Bersih bagi Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 pada 14 Jun 2019. Penyerahan sijil telah diadakan di Jabatan Audit Negara oleh Pengarah, Bahagian Audit Kewangan III iaitu Dr. Hajah Masiah Binti Ahmad kepada Bursar Universiti Putra Malaysia iaitu Tuan Haji Zulkiflee bin Othman.

 

Ketua Audit Negara dalam laporannya berpendapat bahawa Penyata Kewangan UPM memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan UPM dan Kumpulan pada 31 Disember 2018 dan prestasi kewangan serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

 

Beliau juga berkata , ini adalah selaras dengan piawaian pelaporan kewangan yang diluluskan di Malaysia dan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30).

 

Tuan Haji Zulkiflee selaku Bursar UPM mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UPM di atas kerjasama yang telah diberikan sepanjang tempoh pengauditan. Menurut beliau, pengauditan telah dilaksanakan selama 2 bulan bertempat di Pejabat Bursar di mana persampelan yang diambil di Pejabat Bursar akan dibuat semakan di beberapa PTJ yang berkaitan berdasarkan sampel dokumen. Semoga perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh warga UPM samada secara lansung atau tidak lansung ini berterusan pada tahun akan datang.

 

Pejabat Bursar telah menerima Sijil Bersih setiap tahun.

Untuk makluman tuan/puan, Program Skrap Bursar untuk tahun 2019 akan diteruskan dengan tentatif tarikh pelaksanaan seperti berikut:
 
BULAN TARIKH SKRAP TARIKH AKHIR HANTAR DOKUMEN
JANUARI 15/1/2019 11/1/2019
FEBUARI 14/2/2019 12/2/2019
MAC 14/3/2019 12/3/2019
APRIL 16/4/2019 12/4/2019
MEI 14/5/2019 10/5/2019
JUN 13/6/2019 11/6/2019
JULAI 16/7/2019 12/7/2019
OGOS 15/8/2019 13/8/2019
SEPTEMBER 12/9/2019 10/9/2019
OKTOBER 15/10/2019 11/10/2019
NOVEMBER  14/11/2019 12/11/2019
DISEMBER 12/12/2019 10/12/2019
Mohon kemukakan dokumen berikut kepada pihak kami sebelum tarikh akhir setiap bulan:
 
a) Pelupusan Harta Modal
   i) borang skrap (muat turun web Pejabat Bursar)
   ii) salinan BR038/AST (yang diterima daripada Pejabat Bursar selepas kelulusan diperolehi)
 
b) Pelupusan Inventori
  i) borang skrap (muat turun web Pejabat Bursar)
  ii) Permohonan Pelupusan (BR058/AST)
  iii) Lantikan AJKPP (DF02)
  iv) Kelulusan KPTJ (DF03)
   v) PEP (jika berkaitan )(BR040/AST)
   vi) Laporan JK Pelupusan (BR038/AST)
 
Hanya syor skrap yang memenuhi syarat sahaja boleh mengikuti program skrap ini. sila rujuk surat berlampir untuk tatacara skrap
 
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
;
Bursarian Raya Sakan 2019
;
Persembahan Khas Pegawai
;
Persembahan Kumpulan 3 Dinner KSKB 2019 (Tempat ke-3)
;
Persembahan Kumpulan 2 Dinner KSKB 2019 (Naib Juara)
ikuti kami
B1566456666