BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN | PEJABAT BURSAR
» PERKHIDMATAN » FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR » BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN

BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN

 • Memproses dan menguruskan pendaftaran syarikat dan individu yang ingin bertransaksi dengan Universiti Putra Malaysia.
 • Menguruskan dan memantau perolehan Universiti seperti pembelian terus, sebut harga, tender, rundingan terus, kontrak pusat, kontrak pusat sistem panel dan ebidding termasuk perolehan secara elektronik.
 • Menguruskan dan memantau penyediaan surat setuju terima dan kontrak perjanjian perolehan.
 • Menguruskan dan memantau rekod bon pelaksanaan yang berkaitan dengan kontrak perolehan.
 • Menguruskan permohonan pelepasan duti kastam.
 • Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga A, Jawatankuasa Sebut Harga B, Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Perolehan Anak Syarikat.
 • Memantau penilaian prestasi syarikat.
 • Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan hanya menguruskan perolehan mengikut tatacara yang telah di tetapkan dan bukan menguruskan tuntutan
 • Urusetia Jawatankuasa Siasatan Dalaman, sekiranya terdapat pembayaran yang tidak dapat di buat , permohonan siasatan integriti boleh disalurkan kepada urusetia Jawatankuasa Siasatan.Bidang Jawatankuasa Siasatan Dalaman adalah seperti berikut:

   

   

  Bidangkuasa Jawatankuasa Siasatan Dalaman

  Jawatankuasa Siasatan Dalaman Pejabat Bursar mempunyai kuasa setakat mana ianya melibatkan perkara yang disebut di bawah:

 1. memanggil, menyoal dan menemuduga pegawai yang bertanggungjawab terhadap ketidakakuran tatacara perolehan atau pembayaran
 2. boleh berhubung, menyoal dan menemuduga mana –mana pegawai dan orang perseorangan lain;
 3. mengakses dan meneliti semua-semua dokumen-dokumen yang berkenaan dan berkaiatan dengan penelitian kes;
 4. mengemukakan laporan, catatan, soal selidik, temu ramah serta senarai dokumen yang telah disemak dan diteliti oleh Jawatankuasa serta membuat dapatan, cadangan tindakan punitif yang perlu di ambil oleh pihak Universiti seperti:-
 •  

  1. Tindakan secara pentadbiran
  2. Tindakan tatatertib

  ke atas ..................................................dan/ atau pegawai yang telah dikenalpasti oleh Jawatankuasa Siasatan Dalaman.

Kemaskini:: 01/10/2018 [aini_abd]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT BURSAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696208/ 3501
03-86560160
B1566457739