CENTRAL MANAGEMENT OPERATION FINANCIAL DIVISION (COD) | BURSAR OFFICE
» FINANCIAL DIVISION AND SECTION » CENTRAL MANAGEMENT OPERATION FINANCIAL DIVISION (COD)

CENTRAL MANAGEMENT OPERATION FINANCIAL DIVISION (COD)

Central Operational Management Financial Division has the following function and responsibility:

 • Responsible for the financial management of the Center for Responsibility (PTJ) at the Central Operating Finance Division (BPOB)
 • Planning and managing Central Depositary Operations (BPOB) payment operations..next

 

Bahagian Kewangan Pengurusan Operasi Berpusat
Pejabat Bursar
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang Selangor

Location

BPOB 1

 1. Fakulti Pertanian
 2. Institut Biosains
 3. Institut Pertanian Tropika & Sekuriti Makanan
 4. Pusat Sukan
 5. Pusat Pengembangan, Keusahawanan & Pemajuan Profesional (UCTC)
 6. Taman Pertanian Universiti
 7. Institut Kajian Perladangan

 

 

 

BPOB 2

 1. Fakulti bahasa Moden & Komunikasi
 2. Fakulti Rekabentuk & Senibina
 3. Pusat Kompetensi Bahasa (CALC)
 4. Pusat Islam
 5. Pusat Alumni
 6. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
 7. Pusat kebudayaan (PKKSSAAS)
 8. Pejabat Pendaftar
 9. Bahagian Akademik
 10. Pusat Jaminan Kualiti
 11. Pejabat Perundang-Undangan
 12. Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH)
 13. Bahagian Kaunseling

BPOB 3

 1. Fakulti Sains
 2. Fakulti Pengajian Alam Sekitar
 3. Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan
 4. Akademi Sukan
 5. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

 

 

 

 BPOB 4

 1. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolikul
 2. Pusat Asasi Sains Pertanian
 3. Institut Perhutanan Tropika & Produk Hutan
 4. Sekolah Pengajian Siswazah

 

 

 

 

 

 BPOB 5

 1. Pusat Kesihatan Universiti
 2. Fakulti Ekonomi & Pengurusan
 3. Fakulti Perhutanan
 4. Perpustakaan (PSAS)
 5. Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehapasaran Graduan (CEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPOB 6

 1. Fakulti Ekologi Manusia
 2. Fakulti Pengajian Pendidikan
 3. Institut Penyelidikan Matematik
 4. Penerbit
 5. Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan (IKDPM)
 6. Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPOB 7

 1. Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (IDEC)
 2. Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
 3. Bahagian Keselamatan
 4. Institut Teknologi Maju (ITMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPOB 8

 1. Hal Ehwal Pelajar
 2. Perkhidmatan Bas Kampus
 3. SUKSIS
 4. PALAPES
 5. KORSISPA
 6. Kemudahan Kolej Kediaman
 7. Kolej Mohamad Rashid
 8. Kolej Kedua
 9. Kolej Tun Dr ismail
 10. Kolej Canselor
 11. Kolej Kelima
 12. Kolej Keenam
 13. Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
 14. Kolej Tun Perak
 15. Kolej Pendeta Za'aba
 16. Kolej Sepuluh
 17. Kolej Sebelas
 18. kolej Dua Belas
 19. Kolej Tiga Belas
 20. Kolej Empat Belas
 21. Kolej Lima Belas
 22. Kolej Enam Belas
 23. Kolej Tujuh Belas

Updated:: 04/09/2019 [azizal]

MEDIA SHARING

C1569205921